Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Tajovského 1157/2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:PaedDr. Jaroslava Čelechovská
Kontakt na školu Telefon: 596 475 120
Email: vos@obaka-havirov.cz
Web: http://vos.obaka-havirov.cz
IČ:25378023
RED-IZO:600020568
Zřizovatel:PaedDr. Jaroslava Čelechovská a Mgr. David Gába
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Tajovského 1157/2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 475 120
IZO:110034163
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 350
Aktuální počet studentů: 173
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 52
Dny otevřených dveří (termíny): dle domluvy
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: dle domluvy
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 403, 404, 405, 406, 409, 412, 416
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Hotelnictví, cestovní ruch, veřejná správa
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, kurz autoškoly, barmaský, sommeliérský, barista, carving, studená kuchyně
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Lidická 600
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110035852