Zde může být obrázek školy.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Michálkovická 1810
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Ředitel:Ing. René Procházka
Kontakt na školu Telefon: +420 595 228 162
Mobil: +420 734 858 161
Email: sekretariat@svosp.cz
Web: www.svosp.cz
IČ:25375172
RED-IZO:600020622
Zřizovatel:Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Michálkovická 1810
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 595 228 161
IZO:110034180
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 300
Aktuální počet studentů: 110
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 96
Dny otevřených dveří (termíny): Individuálně dle potřeb uchazečů o studium, vždy po předchozí domluvě
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 104, 106, 22, 101
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Roční školné v Kč: 10000
Snížené školné: bližší informace na www.svosp.cz
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, V průběhu celého zimního semestru 3. ročníku probíhá souvislá odborná praxe ve firmách.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Řízení malého a středního podniku
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Vyhrazené prostory v jednotlivých patrech školní budovy. Školní bufet.
Ubytování: ano
Stravování: ano