Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů
Adresa školy: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Marie Šiková
Kontakt na školu Telefon: 224 942 178,22
Email: skolajecna@skolajecna.cz
Web: vos.skolajecna.cz
IČ:64936643
RED-IZO:600020649
Zřizovatel:Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství
Typ zřizovatele:Církev
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 178
Fax: 224 942 179
IZO:110031377
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 455
Aktuální počet studentů: 173
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 84
Dny otevřených dveří (termíny): 15.11.2018,11.12.2018,24.1.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 20.6.2019, 29.8.2019,
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C, Metro B, tramvajové linky 22,4,16,6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 2000
Snížené školné:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tematické/projektové dny, odborné stáže
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne