Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2
Adresa školy: Ulice: Ke Karlovu 2
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Klea Gabrielová
Kontakt na školu Telefon: 224 967 699
Email: skolavfn@seznam.cz
Web: http://skolavfn.maweb.eu
IČ:70837953
RED-IZO:600020771
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Speciální MŠ při VFN
Adresa: Ulice: Ke Karlovu 2
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 967 699
IZO:102525757
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 33
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ při nemocnici
Provoz MŠ: celodenní
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: LOGOPEDICKÁ PÉČE
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Ke Karlovu 2
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 967 699
Fax: 224 967 699
IZO:102037884
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 66
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 291
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 75
Začátek první vyučovací hodiny: 8,30
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Specifické formy podpory žákům: žáci v nemocnici
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli