Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
Adresa školy: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:PhDr. Bc. Olga Maierová
Kontakt na školu Telefon: 224 942 151-3
Email: skola.jecna27@jecna27.cz
Web: www.jecna27.cz
IČ:61388149
RED-IZO:600020797
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 151
IZO:110001737
Základní škola
Adresa: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 153
IZO:110001711
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 186
Aktuální počet žáků: 162
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 22, 4, 10, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: SVP_ZS_Jecna_29_6_2012.doc (2559,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: pro sluchově postižené pro žáky s narušenou komunikační schopností
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: předmět logopedická péče a individuální logopedická péče
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 153
IZO:000638226
Školní družina
Adresa: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 151
IZO:110001745
Internát
Adresa: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 151
IZO:110001753
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 151
IZO:108025365
ŠJ
Adresa: Ulice: Ječná 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 151
IZO:102413304