Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
Adresa školy: Ulice: Kupeckého 576
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:PhDr. Karel Kaprálek
Kontakt na školu Telefon: 272 916 650
Email: skola@modraskola.cz
Web: www.modraskola.cz
IČ:48135411
RED-IZO:600020916
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Kupeckého 576
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 916 650
Fax: 272 950 889
IZO:110034821
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 235
Aktuální počet žáků: 233
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli po předchozí domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, 125, 213, 170, 136, 154, 197, příměstské linky
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: dle individuálních potřeb
Specifické formy podpory žákům: žáci s poruchami učení, řeči a chování, žáci s mentálním postižením
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, interaktivní tabule ve třídě
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 10
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:55
Střední škola
Adresa: Ulice: Kupeckého 576
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 916 650
Fax: 272 950 889
IZO:102113424
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli po předchozí domluvě
Forma přijímacího řízení: pohovor
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, 125, 213, 136, 197, 154, 165, 170, příměstské linky
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: žáci se středně těžkým stupněm mentálního postižení, žáci s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: interaktivní tabule ve třídě
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Kupeckého 576
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 916 650
Fax: 272 950 889
IZO:130000256
ŠJ
Adresa: Ulice: Kupeckého 576
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 914 941
Fax: 272 950 889
IZO:110350758
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27-31
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne