Zde může být obrázek školy.

Česko Britská Základní Škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Česko Britská Základní Škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: K Lesu 558
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:Mgr. Petra O'Leary
Kontakt na školu Telefon: 226 096 200
Email: petra.oleary@pbschool.cz
Web: https://www.nordangliaeducation.com/schools/prague/british-international
IČ:25108093
RED-IZO:600020932
Zřizovatel:Ing. Milan Bočan, Francouzská 175/14, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: K Lesu 558
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 226 096 200
Fax: 226 096 201
IZO:110035089
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 295
Aktuální počet žáků: 229
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.10.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Mezinárodní spolupráce: The Prague British School
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci, žáci s poruchami učení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, turistické, literárně-dramatické, ICT, taneční, jazykové, sportovní, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: K Lesu 558
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 400 260
Fax: 244 400 260
IZO:110035097