Zde může být obrázek školy.

Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8
Adresa školy: Ulice: Rooseveltova 8
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:Mgr. Eva Klípová
Kontakt na školu Telefon: 224 322 147
Email: info@skolaroos.cz
Web: http://www.skolaroos.cz
IČ:68407157
RED-IZO:600021106
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Rooseveltova 8
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 322 147
Fax: 233 321 044
IZO:102401098
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 71
Aktuální počet žáků: 71
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola se zamyká, hlavní vstup je opatřen železnou mříží.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, adaptační kurzy, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Metody čtení: globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Škola je zřízena podle par. 16 odst. 9 - Základní škola speciální
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Internet je používán pedagogy v rámci přípravy na vyučování.
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, turistické, taneční, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Marjánkou 2
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 322 147
Fax: 233 321 044
IZO:181016117
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 16
Aktuální počet žáků: 16
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: Pouze žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci vyučování.
Zájmové činnosti: turistické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Rooseveltova 8
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 322 147
Fax: 233 321 044
IZO:110000714
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Rooseveltova 8
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 322 147
Fax: 233 321 044
IZO:108000516
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Rooseveltova 8
Obec: Praha 6 - Bubeneč
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 322 147
Fax: 233 321 044
IZO:108000478