Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83
Adresa školy: Ulice: Bártlova 83
Obec: Praha 9 - Horní Počernice
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Ředitel:Mgr. Pavlína Čuřínová
Kontakt na školu Telefon: 281 920 835
Mobil: 731 582 583
Email: bartlova@skolabartlova.cz
Web: www.skolabartlova.cz
IČ:70848572
RED-IZO:600021271
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Litvínovská 300
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 920 835
IZO:107503662
Základní škola
Adresa: Ulice: Bártlova 83
Obec: Praha 9 - Horní Počernice
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 920 835
IZO:102301891
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 138
Aktuální počet žáků: 77
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.4.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00 - školní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bártlova 83
Obec: Praha 9 - Horní Počernice
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 920 835
IZO:110000889
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Litvínovská 300
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 286 887 601
IZO:102473919
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Bártlova 83
Obec: Praha 9 - Horní Počernice
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 920 835
IZO:110000897