Zde může být obrázek školy.

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a střední škola waldorfská
Adresa školy: Ulice: Křejpského 1501
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová
Kontakt na školu Telefon: 272 930 617
Email: sssjak@volny.cz
Fax: 272 930 617
Web: www.waldorfska.cz
IČ:70922306
RED-IZO:600021327
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Křejpského 1501
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 930 617
Fax: 272 930 617
IZO:110032675
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 106
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro Opatov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, chemie, hudební výchova, knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: waldorfská škola
Metody výuky matematiky: waldorfská škola
Specifické formy podpory žákům: škola zřízena podle §16 ŠZ
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0

Střední škola

Adresa: Ulice: Křejpského 1501
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 930 617
Fax: 272 930 617
IZO:110350413
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 20
Forma přijímacího řízení: ústní , pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro Opatov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,55
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, ICT, fyzika, praktické vyučování, chemie, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besídky/akademie, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: škola zřízena podle §16 ŠZ
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: Křejpského 1501
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 930 617
Fax: 272 930 617
IZO:110032683
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: do naplnění kapacity; pak výběr (zaměstnanost rodičů...)
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7,30 - 8,15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): po - čt 12,30 - 17,00, pá 12,30 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace

Školní klub

Adresa: Ulice: Křejpského 1501/12, Chodov
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu:
IZO:181076764