Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476
Adresa školy: Ulice: Chotouňská 476
Obec: Praha 10 - Malešice
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Ředitel:Mgr. Roman Vacho
Kontakt na školu Telefon: 274 774 948
Email: sps.chotounska@zris.mepnet.cz
Web: www.chotounska.cz
IČ:70835578
RED-IZO:600021360
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Šrobárova 50
Obec: Praha 10 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 100 34
Kontakt na školu: Telefon: 272 734 012
IZO:108001687
Základní škola
Adresa: Ulice: Šrobárova 50
Obec: Praha 10 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 100 34
Kontakt na školu: Telefon: 274 774 948
Fax: 274 774 948
IZO:102337993
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 66
Aktuální počet žáků: 58
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: U vstupních dveří umístěny zvonky na jednotlivé třídy. V ranních hodinách provádí dozor u vstupu školník.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: Základní škola speciální pro žáky s mentálním postižením a PAS.
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Metody čtení:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Chotouňská 476
Obec: Praha 10 - Malešice
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 774 948
Fax: 274 774 948
IZO:150076339
Školní družina
Adresa: Ulice: Chotouňská 476
Obec: Praha 10 - Malešice
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 779 948
Fax: 274 774 948
IZO:110000951
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Chotouňská 476
Obec: Praha 10 - Malešice
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 779 948
Fax: 274 774 948
IZO:108001725
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chotouňská 476
Obec: Praha 10 - Malešice
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 779 948
Fax: 274 774 948
IZO:102485542