Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941
Adresa školy: Ulice: Vachkova 941
Obec: Praha 10 - Uhříněves
Kraj: Praha
PSČ: 104 00
Ředitel:PaedDr. Petr Ptáček
Kontakt na školu Telefon: 267 712 710
Email: ptacek@zsassvachkova.cz
Web: http://uhrineves.skolniweb.cz
IČ:61385450
RED-IZO:600021378
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Vachkova 941
Obec: Praha 10 - Uhříněves
Kraj: Praha
PSČ: 104 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 712 710
Fax: 267 713 437
IZO:047607882
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 364,366,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40h.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00h.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Vachkova 941/13, Uhříněves
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 104 00
Kontakt na školu:
IZO:181079607
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: pohovor
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Vachkova 941
Obec: Praha 10 - Uhříněves
Kraj: Praha
PSČ: 104 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 713 437
IZO:110000935
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace