Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Votice, Smetanova 153

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Votice, Smetanova 153
Adresa školy: Ulice: Smetanova 153
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Ředitel:Mgr. Jaroslava Slabová
Kontakt na školu Telefon: 317 812 682
Email: zvsvotice@seznam.cz
Web: http://zvsvotice.cz
IČ:70843562
RED-IZO:600021459
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanova 153
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 812 682
IZO:110450353
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Aktuální počet žáků: 20
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.20
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: škola pro žáky se speciálními potřebami (LMP-TMP ,kombinované vady, autismus atd.)
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Recyklohraní,...
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská policie, Sbor dobrovolných hasičů, Úřad práce, místní podniky atd.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: RVP- ZŠP, ZŠS I. a II. díl
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Smetanova 153
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 812 682
IZO:110450361