Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hořovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Svatopluka Čecha 455
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Ředitel:Mgr. Martina Štochlová
Kontakt na školu Telefon: 311 512 958
Email: spec.skoly.horovice@quick.cz
Web: www.spechorovice.cz
IČ:70846375
RED-IZO:600021548
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 455
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 512 958
Fax: 311 512 958
IZO:002050960
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Charakteristika školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 455
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 512 958
Fax: 311 512 958
IZO:110001001