Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno - Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 03
Ředitel:Mgr. Ivana Sedláková
Kontakt na školu Telefon: 312 285 533
Email: reditelka@ouvrapice.cz
Web: http://ouvrapice.cz
IČ:00507601
RED-IZO:600021661
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno - Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 285 770
IZO:102638519
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 693
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2022, 12.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2021-2022.pdf (6649,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.pdf (881,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, turistické, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno - Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181051354
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: LINKA Č.4
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.30- 17.00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole, SPC Kladno-Vrapice zahájilo činnost 1.9. 2015
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno-Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 285 533
IZO:102686840