Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359
Adresa školy: Ulice: Žitomířská 1359
Obec: Český Brod
Kraj: Středočeský
PSČ: 282 01
Ředitel:Mgr. Marie Šnajdrová
Kontakt na školu Telefon: 321 622 300
Email: zsaprsceskybrod@seznam.cz
Web: http://www.zsaprsceskybrod.wz.cz/
IČ:70829489
RED-IZO:600021670
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Žitomířská 1359
Obec: Český Brod
Kraj: Středočeský
PSČ: 282 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 622 300
Fax: 321 622 300
IZO:002174791
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 95
Aktuální počet žáků: 88
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,25
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: škola zřízená podle § 16 odst.9
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Žitomířská 1359
Obec: Český Brod
Kraj: Středočeský
PSČ: 282 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 622 300
Fax: 321 622 300
IZO:151035504
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 26
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,25
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Žitomířská 1359
Obec: Český Brod
Kraj: Středočeský
PSČ: 282 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 622 300
Fax: 321 622 300
IZO:110001176
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7,10-7,40
Odpolední provoz: ne