Zde může být obrázek školy.

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pečky, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tř. Jana Švermy 540
Obec: Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 11
Ředitel:Mgr. Jaroslava Heroldová, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 321 785 090
Email: zspecky@zvspecky.cz
Web: http://zspecky.webnode.cz
IČ:70836248
RED-IZO:600021688
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Tř. Jana Švermy 540
Obec: Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 11
Kontakt na školu: Telefon: 321 785 090
Fax: 321 785 090
IZO:102650314
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 15
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: PID, S1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření: Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základě RVP pro ZV s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, Spolupráce s MÚ a dalšími organizacemi v místě školy: prezentace dovedností žáků a činnosti školy., exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko v evropských školách
Domácí spolupráce : Městský úřad, Policie ČR, Dům s pečovatelskou službou, Základní umělecká škola, Městská knihovna
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci - individuální přístup, sociálně znevýhodnění žáci - poradenství
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Švermova 540
Obec: Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 11
Kontakt na školu: Telefon: 321 785 090
IZO:110451317
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Švermova 540
Obec: Pečky
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 11
Kontakt na školu: Telefon: 321 785 090
IZO:110450914
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne