Zde může být obrázek školy.

Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí 17. listopadu 493/4, Benátky nad Jizerou II
Obec: Benátky nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 71
Ředitel:Mgr. Jitka Krabsová
Kontakt na školu Telefon: 326 362 515
Email: zvs.bnj@seznam.cz
Web: www.zs-benatky.cz
IČ:70836221
RED-IZO:600021858
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: 17. listopadu 493
Obec: Benátky nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 71
Kontakt na školu: Telefon: 326 362 515
IZO:102338094
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 450
Vstup do školy umožněn od: 7, 40
Začátek první vyučovací hodiny: 8, 00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Nástin rozvoje školy.pdf (317,6 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zdravotní tělesná výchova pohybová výchova
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne