Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola při o. p. s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola při o. p. s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224
Adresa školy: Ulice: Olivova 224
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Romana Bezvodová
Kontakt na školu Telefon: 323 631 120
Email: skola.olivovna@seznam.cz
Web: www.olivovna.eu
IČ:70845034
RED-IZO:600022030
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Adresa: Ulice: Olivova 224
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 631 120
Fax: 323 631 120
IZO:102438731
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 7,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zdravý životní styl
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Olivova 224
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 631 120
Fax: 323 631 120
IZO:102438722
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8,20
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Olivova 224
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 631 120
Fax: 323 631 120
IZO:110037626