Zde může být obrázek školy.

Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: K Učilišti 18, Všešímy
Obec: Kunice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 64
Ředitel:Mgr. Dalibor Zdobinský
Kontakt na školu Telefon: 323 665 483
Email: ssrkunice@ssrkunice.cz
Web: www.ssrkunice.cz
IČ:00410233
RED-IZO:600022064
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: K Učilišti 18, Všešímy
Obec: Kunice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 64
Kontakt na školu: Telefon: 323 665 483-5
Fax: 323 665 484
IZO:108052991
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 196
Aktuální počet žáků: 48
Dny otevřených dveří (termín/y): termíny uveřejňovány na web stránkách školy, osobní návštěva školy je možná kdykoliv po předchozí telefonické dohodě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 461,462,463
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, sportovní dny,
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, Těžíme hliník z našich domácností, Škola udržitelného rozvoje
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy podpory žákům: střední škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Internát
Adresa: Ulice: K Učilišti 18, Všešímy
Obec: Kunice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 64
Kontakt na školu: Telefon: 323 665 483-5
Fax: 323 665 484
IZO:102814252
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K Učilišti 18, Všešímy
Obec: Kunice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 64
Kontakt na školu: Telefon: 323 665 483-5
Fax: 323 665 484
IZO:102814244