Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
Adresa školy: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Ivana Macíková
Kontakt na školu Telefon: 387 319 203
Email: ivana.macikova@seznam.cz
Fax: 387 022 922
Web: www.sluchpostcb.cz
IČ:60075961
RED-IZO:600022234
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:060075961
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): Po domluvě
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,2,6,1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:45 - 16:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro děti s SVP - děti se sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, kombinovaným postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: bazén, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: zdravá pětka
Domácí spolupráce: Praxe - ZSF, PF JČU, hvězdárna, hasičský záchranný sbor
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Prožitkové učení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Základní škola

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 022 921
IZO:107530961
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 84
Aktuální počet žáků: 74
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,3,4,6,9,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáka se sluchovým postižením, vadami řeči, kombinovaným postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, výtvarná výchova, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Žáci s SVP
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, fyzioterapeut, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, společenské hry, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 022 921
IZO:110028538
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 27
Aktuální počet žáků: 11
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: motivační pohovor, technické dovednosti
Termín přijímacích zkoušek: 25.,226.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,3,4,5,6,9,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Záci s SVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, fyzioterapeut, speciální pedagog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter

Školní družina

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:110028503

Internát

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:110028511

Dětský domov

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:150006578

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:110028520

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:102463425
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-35 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne