Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
Adresa školy: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Ivana Macíková
Kontakt na školu Telefon: 387 319 203
Email: ivana.macikova@seznam.cz
Web: www.sluchpostcb.cz
IČ:60075961
RED-IZO:600022234
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:060075961
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): Po domluvě
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,2,6,1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:45 - 16:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro děti s SVP - děti se sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, kombinovaným postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: zdravá pětka
Domácí spolupráce: Praxe - ZSF, PF JČU, hvězdárna, hasičský záchranný sbor
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Prožitkové učení
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 022 921
IZO:107530961
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 84
Aktuální počet žáků: 74
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,3,4,6,9,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáka se sluchovým postižením, vadami řeči, kombinovaným postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, hudební výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Žáci s SVP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, fyzioterapeut
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, sportovní, ICT, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 022 921
IZO:110028538
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 27
Aktuální počet žáků: 11
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: motivační pohovor, technické dovednosti
Termín přijímacích zkoušek: 25.,226.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,3,4,5,6,9,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Záci s SVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, fyzioterapeut, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:110028503
Internát
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:110028511
Dětský domov
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:150006578
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:110028520
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Riegrova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 319 203
Fax: 387 319 203
IZO:102463425
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-35 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne