Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Adresa školy: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Jiří Zemko
Kontakt na školu Telefon: 387 423 471
Email: specskoly.cb@cmail.cz
Web: www.stitnehocb.cz
IČ:60075856
RED-IZO:600022242
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 54
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 87
Kontakt na školu: Telefon: není
Fax: 387 423 471
IZO:110002041
Základní informace
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Základní škola
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 423 471
Fax: 387 423 471
IZO:110028350
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: - ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žáky s autismem autismem ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování - žákům se zdravotním oslabením nebo dětem dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení - žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem v základní škole speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 14
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:35
Střední škola
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 423 471
Fax: 387 423 471
IZO:060075856
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 422
Fax: 387 423 471
IZO:110028368
Školní klub
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 423 471
Fax: 387 423 471
IZO:150004800
Spec. pedagog. centrum
Adresa: Ulice: Husova 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 311 945
Fax: 387 423 471
IZO:110036964
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181060884