Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Adresa školy: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Jiří Zemko
Kontakt na školu Telefon: 387 423 471
Email: specskoly.cb@cmail.cz
Web: www.stitnehocb.cz
IČ:60075856
RED-IZO:600022242
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 54
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 87
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110002041
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 13
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.3.2023
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona - mentální postižení, autismus
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: škola určená pro děti se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 423 471
IZO:110028350
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: - ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žáky s autismem autismem ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování - žákům se zdravotním oslabením nebo dětem dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení - žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem v základní škole speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 423 471
IZO:060075856
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 28
Aktuální počet žáků: 13
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý
Specifické formy podpory žákům: SŠ zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona (mentální postižení, autismus) - Praktická škola dvouletá
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 422
IZO:110028368
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: bezplatné
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 423 471
IZO:150004800
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: bezplatné
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky
Spec. pedagog. centrum
Adresa: Ulice: Husova 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 311 945
IZO:110036964
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Štítného 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181060884