Logo školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Ředitel:Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth
Kontakt na školu Telefon: 385 777 013
Email: info@arpida.cz
Web: http://www.arpida.cz
IČ:25167201
RED-IZO:600022277
Zřizovatel:ARPIDA, společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 019
Fax: 385 520 834
IZO:060076003
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9,15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017820
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po domluvě
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 8000
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Střední škola
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:150077084
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 15
Aktuální počet žáků: 12
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 8000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, turistické, hudební, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Stanice zájmových činností
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017803
Školní družina
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017790
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: dle vnitřního řádu ŠD
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.15 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017781
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 029
Fax: 385 520 834
IZO:110017811