Logo školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Ředitel:Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth
Kontakt na školu Telefon: 385 777 013
Email: info@arpida.cz
Web: http://www.arpida.cz
IČ:25167201
RED-IZO:600022277
Zřizovatel:ARPIDA, společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 019
Fax: 385 520 834
IZO:060076003
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9,15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017820
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po domluvě
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 8000
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, sportovní, jazykové, taneční, ICT, zdravotnické, hudební, technické, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Střední škola
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:150077084
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 15
Aktuální počet žáků: 12
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 8000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Stanice zájmových činností
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017803
Školní družina
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017790
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: dle vnitřního řádu ŠD
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.15 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, schůzky
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 011
Fax: 385 520 834
IZO:110017781
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Hvízdala 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 777 029
Fax: 385 520 834
IZO:110017811