Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Adresa školy: Ulice: Jarošovská 1125/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Petr Kubeš
Kontakt na školu Telefon: 384 361 932
Email: spec@skolajh.cz
Web: http://www.skolajh.cz
IČ:60816848
RED-IZO:600022331
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U Nemocnice 380
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 932
IZO:110002113
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Aktuální počet dětí: 9
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ při zdravotnickém zařízení
Provoz MŠ:
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: rehabilitační a rekondiční cvičení
Specifické formy podpory dětem: Podpora pro zdravotně oslabené děti hospitalizované v nemocničním zařízení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Jarošovská 1125/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 932
IZO:108016811
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 252
Aktuální počet žáků: 106
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, Žáci s mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s poruchou autistického spektra.
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Hradem 124
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 932
IZO:150077971
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 12
Aktuální počet žáků: 5
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Jarošovská 1125/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 932
IZO:110002091
Školní klub
Adresa: Ulice: Jarošovská 1125/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 932
IZO:150008244