Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Dačice, Neulingerova 108

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Dačice, Neulingerova 108
Adresa školy: Ulice: Neulingerova 108
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Ředitel:Mgr. Bronislava Kučerová
Kontakt na školu Telefon: 384 420 274
Email: zvs.dacice@seznam.cz
Web: www.zsdacice.net
IČ:70946965
RED-IZO:600022366
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Neulingerova 108
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 274
Fax: 384 420 274
IZO:108016820
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoliv, jinak spojené s velikonoční a vánoční výstavou prací našich žáků
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.45 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KOncepce školy.doc (29,7 KB)
Školní vzdělávací program: Nový objekt - Aktovka.zip (2472,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Rámcový plán - družina.doc (44 KB)
Školní řád: skolrad 3.doc (37,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o škole.docx (26,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: speciálně pedagogická činnost
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: sběr odpadových surovin, třídění a sběr el.odpadu
Domácí spolupráce : -
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh hodin školní družina.doc (25,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Neulingerova 108
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 274
Fax: 384 420 274
IZO:150059361
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Neulingerova 108
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 274
Fax: 384 420 274
IZO:163103097