Logo školy

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
Adresa školy: Ulice: Dobešovská 1
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Ředitel:Ing. František Vránek
Kontakt na školu Telefon: 565 427 111
Email: info@zss-cernovice.cz
Web: www.zss-cernovice.cz
IČ:70842612
RED-IZO:600022501
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Dobešovská 1
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 427 111
Fax: 565 417 198
IZO:110034066
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 63
Aktuální počet žáků: 30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: svp_ss.pdf (4296,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp_sd.pdf (685 KB)
Školní řád: skolnirad2018.pdf (974,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vz1718.pdf (8494,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, základní škola speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení:
Specifické formy podpory žákům: speciální škola pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 10
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 12:00
ŠVP: svp_prst.pdf (835,1 KB)
Střední škola
Adresa: Ulice: Dobešovská 1
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 427 111
Fax: 565 417 198
IZO:110034074
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 14
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: svp_prs_dvouleta.pdf (3283,2 KB)
svp_prs_jednoleta.pdf (1211,4 KB)
Školní řád: skolnirad2018.pdf (974,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vz1718.pdf (8494,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, sportovní dny, výlety, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: speciální škola pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Dobešovská 1
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu: Telefon: 565 427 111
Fax: 565 417 198
IZO:150026889