Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89
Adresa školy: Ulice: Nádražní 89
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Ředitel:Mgr. Jana Mazancová
Kontakt na školu Telefon: 379 422 310
Email: reditelstvi@zs-oshtyn.cz
Web: www.zs-oshtyn.cz
IČ:70842779
RED-IZO:600022765
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 89
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 422 310
Fax: 379 422 310
IZO:102004463
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 114
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek do kanceláře ředitelny a do sboroven.
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Výstavy v Horšovském Týně: Dušičková výstava Vánoční výstava Velikonoční výstava Soutěže: Výtvarná soutěž Pracovní činnosti Lehkoatletický čtyřboj žáků se SVP , besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Škola zřízená pro žáky dle §16 (9) ŠZ. Metody, formy a organizace výuky jsou uzpůsobené potřebám žáků s mentálním postižením a žáků s postižením více vadami.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: Kroužek logiky. Čtenářský kroužek.
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 10
Střední škola
Adresa: Ulice: K terénu 64
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 422 941
Fax: 379 422 941
IZO:000574961
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 112
Aktuální počet žáků: 85
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): Výstavy v Horšovském Týně: Dušičková výstava Vánoční výstava Velikonoční výstava Vánoční trhy v Plzni , besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Škola zřízená pro žáky dle §16 odst. 9. ŠZ. Snížený počet žáků ve třídě. Metody, formy práce odpovídají potřebám žáků se SVP.
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 89
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 422 310
Fax: 379 422 310
IZO:110002474
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: osobní a telefonická komunikace
Speciální pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Nádražní 89
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 422 310
Fax: 379 422 310
IZO:110002466
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, auto - možnost parkování
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení (od - do): pondělí -pátek
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: psycholog, speciální pedagog, administrativní pracovník
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: B. Němcové 7
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 423 450
IZO:150071540
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 20 - 30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne