Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Klášterní 2490
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Ředitel:Ing. Lucie Dolejší
Kontakt na školu Telefon: 487 521 560
Email: zs@skolaklic.cz
Web: www.skolaklic.cz
IČ:25013564
RED-IZO:600023176
Zřizovatel:Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Klášterní 2490
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 521 560
Fax: není
IZO:108029115
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv na základě domluvené schůzky
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Škola je otevřena od: 7:30 - 16:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1900
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Klášterní 2490
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 521 560
Fax: není
IZO:110012658
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 154
Aktuální počet žáků: 151
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv na základě domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 1600
Možnost získat stipendium: ano
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-2018.doc (9638,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Začít spolu
Mezinárodní spolupráce: Celá řada škol v rámci. Erasmus plus
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Celé Česko čte dětem (CČČD), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, programování/robotika, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Klášterní 2490
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 521 560
Fax: není
IZO:110012666
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Klášterní 2490
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 521 560
Fax: není
IZO:110012674
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne