Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Fronika Burešová
Kontakt na školu Telefon: 483 317 588
Email: sekretariat@specialniskola-jbc.cz
IČ:60254190
RED-IZO:600023389
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 588
Fax: 483 317 588
IZO:102177490
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 208
Aktuální počet žáků: 172
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 101, 112, 104, 114, 110, 107, 133
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: motto.docx (13,2 KB)
Školní vzdělávací program:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Zdravá škola, CKP - centra komunitní podpory, Obědy pro děti, Výzva 022
Domácí spolupráce : Handisport, Sdružení pro mentálně postižené, vysoké školy a NIDV (nabídka praxí)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Arteterapie, canisterapie, ergoterapie, muzikoterapie, Snoezelen, logopedická péče a prevence
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, modelářský, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, ICT, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, www.zsliberecka31.cz, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 12.00
Školní družina
Adresa: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 589
Fax: 483 317 588
IZO:130000027
Speciál. pedagog. centrum
Adresa: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 589
Fax: 483 317 588
IZO:108006140
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, auto - možnost parkování
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 7.30 - 15.30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Polní 10
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110400101
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16 až 32,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Josefa Hory 33
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 704 305
IZO:150068204
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16 až 32,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Adresa: Ulice: Polní 10
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 589
Fax: 483 317 588
IZO:110400887
Přípravný stupeň
Přípravný stupeň: ne