Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Fronika Burešová
Kontakt na školu Telefon: 483 317 588
Email: sekretariat@specialniskola-jbc.cz
IČ:60254190
RED-IZO:600023389
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 588
Fax: 483 317 588
IZO:102177490
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 208
Aktuální počet žáků: 147
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 101, 112, 104, 114, 110, 107, 133
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: motto.docx (13,2 KB)
Školní vzdělávací program:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Zdravá škola, Obědy pro děti, Výzva 063
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Handisport
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Arteterapie, canisterapie, ergoterapie, muzikoterapie, Snoezelen, logopedická péče a prevence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, www.zsliberecka31.cz, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 12.00
Školní družina
Adresa: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 589
Fax: 483 317 588
IZO:130000027
Speciál. pedagog. centrum
Adresa: Ulice: Liberecká 31
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 589
Fax: 483 317 588
IZO:108006140
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, auto - možnost parkování, MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení (od - do): 7.30 - 15.30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Polní 10
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110400101
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 až 34,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Josefa Hory 33
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 704 305
IZO:150068204
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 až 34,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Adresa: Ulice: Polní 10
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 317 589
Fax: 483 317 588
IZO:110400887
Přípravný stupeň
Přípravný stupeň: ano
Počet tříd přípravného stupně: 1
Nejvyšší povolený počet dětí: 6
Umístění přípravného stupně: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.30