Logo školy

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Elišky Krásnohorské 921/22, Liberec XIV-Ruprechtice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Ředitel:Mgr. Jakub Karásek
Kontakt na školu Telefon: 482 416 411
Email: info@ssplbc.cz
Web: http://www.ssplbc.cz
IČ:46748059
RED-IZO:600023401
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: E.Krásnohorské 921
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 416 411
IZO:000391247
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: MŠ zaměřená na vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností (vady řeči) a děti se sluchovým postižením.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: E.Krásnohorské 921
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 416 411
IZO:000082856
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 165
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus č. 18, tramvaj č. 2 a 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, ZŠ pro žáky s vadami řeči a sluchovým postižením.
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Žáci s SVP, žáci s vadmi řeči - dysfatici a žáci se sluchovým postižením.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: E.Krásnohorské 921
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 416 411
IZO:110021789
Internát
Adresa: Ulice: E.Krásnohorské 921
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 416 411
IZO:110021754
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 48
Počet ubytovaných dětí a žáků: 37
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus č. 18, tramvaj č. 2 a 3
Bezbariérový přístup: ano částečně
Nabídka ubytování pro: děti mateřské školy, žáky základní školy speciální
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: výtvarné, sportovní, ICT, hudební, taneční
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: E.Krásnohorské 921
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 416 411
IZO:110021762
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne