Zde může být obrázek školy.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pražská 808
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Ředitel:Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková
Kontakt na školu Telefon: 415 710 795
Email: ddzatec@seznam.cz
Web: http://www.ddzatec.cz
IČ:62247859
RED-IZO:600023583
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 2773
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 710 795
IZO:062247859
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.-13.11.2014, 14.-15.1.2015, 11.-12.3.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Města Žatec, spoje č. 1 a 2.
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: Ve škole se vzdělávají žáci v základní škole v hlavním vzdělávacím proudu, dále žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci s LMP.
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol.
Domácí spolupráce : Škola spolupracuje se subjekty města Žatec.
Mezinárodní spolupráce: Mezinárodní škola Praha - The International School of Prague, Nebusicka 700, 164 00 Prague 6
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: Škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s LMP.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, taneční, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Střední škola
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 2773
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 710 795
IZO:108040771
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.-13.11.2014, 14-15.1.2015, 11.-12.3.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Města Žatec, č. 1, č.2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : Škola spolupracuje se subjekty města Žatce, praxe odborného výcviku jsou zajištěny smluvně ve vybraných provozovnách.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a se sociálně znevýhodněného prostředí.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 2773
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181042819
Dětský domov
Adresa: Ulice: Pražská 808
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 710 795
IZO:110020677
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pražská 808
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 711 463
IZO:102665702
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-27,- kČ
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne