Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Adresa školy: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Ředitel:Mgr. Drahomíra Danielková
Kontakt na školu Telefon: 569 624 502
Email: specialniskoly.chot@seznam.cz
Fax: 569 624 584
Web: www.zs-chotebor.com
IČ:70836329
RED-IZO:600023851
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 502
Fax: 569 624 584
IZO:102006814
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 79
Aktuální počet žáků: 75
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, hudební výchova, knihovna, výtvarná výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : praxe, bezpečnostní složky, úřad práce
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola: Spojená škola, Poprad (SK)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: socio-kulturně znevýhodnění žáci, žáci s mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, ICT, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky

Střední škola

Adresa: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 502
Fax: 569 624 584
IZO:151037388

Školní družina

Adresa: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 584
Fax: 569 624 202
IZO:110003357
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: zdarma
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky

Internát

Adresa: Ulice: Smetanova 835
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 202
IZO:110003331

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Smetanova 835
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 202
IZO:102942846
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne