Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Adresa školy: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Ředitel:Mgr. Drahomíra Danielková
Kontakt na školu Telefon: 569 624 502
Email: specialniskoly.chot@seznam.cz
Web: www.zs-chotebor.com
IČ:70836329
RED-IZO:600023851
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 502
Fax: 569 624 584
IZO:102006814
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 79
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zamknuté dveře
Umístění školy v obci: klidová zóna
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: silnice
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), ledová plocha, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, výlety
Domácí spolupráce : praxe, bezpečnostní složky, úřad práce
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola: Spojená škola, Poprad (SK)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, slovenský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: socio-kulturně znevýhodnění žáci, žáci s mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, ICT, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 502
Fax: 569 624 584
IZO:151037388
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, ICT, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Hradební 529
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 584
Fax: 569 624 202
IZO:110003357
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: zdarma
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Internát
Adresa: Ulice: Smetanova 835
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 202
IZO:110003331
Internát
Umístění vzhledem ke škole: v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Bezbariérový přístup: ano částečně
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální, žáky střední školy, děti přípravného stupně základní školy speciální
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, výtvarné, hudební, přírodovědné, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, Wifi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Smetanova 835
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 202
IZO:102942846
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne