Zde může být obrázek školy.

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
Adresa školy: Ulice: Zámek 1
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Ředitel:Ing. Jaroslav Bálek
Kontakt na školu Telefon: 469 674 447
Email: uciliste@chroustovice.cz
Web: http://www.chroustovice.cz
IČ:60103370
RED-IZO:600024032
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 447
Fax: 469 674 141
IZO:060103370
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 448
Aktuální počet žáků: 251
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. listopadu 2014 a 28. ledna 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: hlavní ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurz sváření, oprávnění pro práci s řetězovou pilou
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: technické, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu:
IZO:181096943
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Chroustovice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 63
Kontakt na školu: Telefon: 469 674 141
Fax: 469 674 279
IZO:110013484
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne