Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 51

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 51
Adresa školy: Ulice: Košumberk 51
Obec: Luže
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 54
Ředitel:Ing. Lenka Jeníčková
Kontakt na školu Telefon: 469 671 338
Email: speczsluze@seznam.cz
Fax: není
IČ:70843465
RED-IZO:600024059
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Košumberk 51
Obec: Luže
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 54
Kontakt na školu: Telefon: 469 671 338
IZO:102142742
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 16
Dny otevřených dveří (termín/y): Rodiče se průběžně osobně nebo telefonicky informují o možnostech a nabídce MŠ při léčebně
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Škola je otevřena od: 7:45
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2014 - 2015.pdf (336,3 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_materska_skola.pdf (1720,1 KB)
Školní řád: Řád MŠ družina.pdf (398,2 KB)
Hodnocení činnosti školy: Vyrocni_zprava_2013_2014.pdf (298,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Škola je určena pro děti na léčebném rehabilitačním pobytu v Hamzově odborné léčebně.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, bazén, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, , besídky/akademie, výlety
Domácí spolupráce: Škola spolupracuje s jinými školami a organizacemi v regionu
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Vzhledem ke specifikům školy jsou pohybové aktivity v rámci rehabilitace.
Specifické formy podpory dětem: Všem dětem se učitelé věnují individuálně dle jejich potřeb a možností.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: Košumberk 51
Obec: Luže
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 54
Kontakt na školu: Telefon: 469 671 338
IZO:102142751
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): Rodiče průběžně osobně navštěvují školu nebo telefonují a informují se o nabídce školy
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Vstup do školy umožněn od: 7.15hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45hod
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2014 - 2015.pdf (336,3 KB)
Školní vzdělávací program: SVP ZS.pdf (3989,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_skolni_druzina.pdf (501,4 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (182,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2013_2014.pdf (298,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola je určena pro výuku žáků základní školy a speciální školy, kteří jsou na dlouhodobém léčebném rehabilitačním pobytu v Hamzově odborné léčebně.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, Škola pořádá řadu akcí během školního roku – např.: akce k Mezinárodnímu dni dětí, Den matek, Velikonoce, Mikuláš, Vánoce, Morena, Drakiáda, účast na Parapoháru, účast na výtvarných soutěžích, ekologické projekty, akce pořádané společně s léčebnou apod., besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Domácí spolupráce : Škola spolupracuje s ostatními speciálními školami a organizacemi v regionu.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Škola je zaměřena na individuální péči a podporu jednotlivým žákům a to dle jejich konkrétních osobních možností a potřeb
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: Vzhledem k organizaci léčebného pobytu v léčebně, kdy rehabilitace probíhají i v odpoledních hodinách, nelze zřizovat pravidelné kroužky, ve volných chvilkách využívají nabídku družiny.
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: sport, , veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky,
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Košumberk 51
Obec: Luže
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 54
Kontakt na školu: Telefon: 469 671 338
IZO:181010798