Logo školy

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
Adresa školy: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Ředitel:Mgr. Taťána Kánská
Kontakt na školu Telefon: 491 812 388
Mobil: 603 363 092
Email: reditelka@zssecaddjaromer.cz
Web: www.zsspecaddjaromer.cz
IČ:48623733
RED-IZO:600024164
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:102718563
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 54
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.12.2021 a 3.2.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : Praxe studentů SŠ a VŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu:
IZO:181064197
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.12.2021 a 3.2.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : Praxe studentů SŠ a VŠ
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Dětský domov
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:110011619
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 33
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 5
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: jedna budova
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, posilovna, hudebna, výtvarná dílna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, turistické, rukodělné
Specifické akce: besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, ozdravné pobyty, tábory
Přístup k PC a internetu: počítače v pokojích, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, síťové připojení v pokojích
V blízkosti dětského domova: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, Milíčův dům (nízkoprahové zařízení)
Spolupráce: školy v regionu, OSPOD, nestátní neziskové oraganizace, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, Policie ČR, zájmové spolky, školské poradenské zařízení
Postup přípravy na odchod z dětského domova: Spolupráce s neziskovými organizacemi.
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, fotografie, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: telefonické hovory, email, sociální sítě, návštěvy rodičů, pobyt dětí v rodině
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:110011627
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne