Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Škola / charakteristika školy

Název školy:Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
Adresa školy: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Ředitel:Mgr. Taťána Kánská
Kontakt na školu Telefon: 491 812 388
Mobil: 603 363 092
Email: reditelka@zssecaddjaromer.cz
Fax: 491 813 068
Web: www.zsspecaddjaromer.cz
IČ:48623733
RED-IZO:600024164
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:102718563
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 54
Aktuální počet žáků: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.12.2018, 31.1.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Metody čtení: globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu:
IZO:181064197
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 5
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.12.2018, 31.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Ovoce do škol, Mléko do škol
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky

Dětský domov

Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:110011619
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 31
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 5
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: jedna budova
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, posilovna, hudebna, výtvarná dílna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, turistické, rukodělné
Specifické akce: návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, výlety, ozdravné pobyty, tábory, besídky/akademie
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, počítače v pokojích, WiFi v pokojích
V blízkosti dětského domova: kultura, sport, ZUŠ
Spolupráce: Policie ČR, nestátní neziskové oraganizace, školské poradenské zařízení, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, zdravotní pracoviště, OSPOD, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zájmové spolky
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, fotografie, cennosti, počítače, notebooky, tablety, osobní oblečení, zdravotní pomůcky, hračky
Kapesné: ano
Dary: zážitkové (akce, výlety, pobyty), věcné
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: telefonické hovory, email

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:110011627
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne