Logo školy

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
Adresa školy: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Ředitel:Mgr. Taťána Kánská
Kontakt na školu Telefon: 491 812 388
Mobil: 603 363 092
Email: reditelka@zssecaddjaromer.cz
Web: www.zsspecaddjaromer.cz
IČ:48623733
RED-IZO:600024164
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:102718563
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 54
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.1.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : Praxe studentů SŠ a VŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu:
IZO:181064197
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.01.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : Praxe studentů SŠ a VŠ
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Dětský domov
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:110011619
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 34
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 5
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: jedna budova
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času: zahrada, posilovna, hudebna, výtvarná dílna, herna, hřiště
Zájmové činnosti: turistické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, hudební, sportovní
Specifické akce: ozdravné pobyty, tábory, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Přístup k PC a internetu: počítače v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi v pokojích, síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
V blízkosti dětského domova: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, Milíčův dům (nízkoprahové zařízení)
Spolupráce: nestátní neziskové oraganizace, OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, školské poradenské zařízení, zájmové spolky, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, Policie ČR, školy v regionu
Postup přípravy na odchod z dětského domova: Spolupráce s neziskovými organizacemi.
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, osobní oblečení, fotografie, cennosti, hračky, zdravotní pomůcky
Kapesné: ano
Dary: zážitkové (akce, výlety, pobyty), věcné, finanční
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, e-mailová komunikace, webové stránky
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: telefonické hovory, email, sociální sítě, návštěvy rodičů, pobyt dětí v rodině
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého 142
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 388
Fax: 491 813 068
IZO:110011627
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne