Zde může být obrázek školy.

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161
Adresa školy: Ulice:
Obec: Choustníkovo Hradiště 161
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 42
Ředitel:Mgr. Helena Durstová
Kontakt na školu Telefon: 499 392 806
Email: zslogo@specskola.cz
Web: www.specskola.cz
IČ:48623091
RED-IZO:600024237
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Choustníkovo Hradiště 161
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 42
Kontakt na školu: Telefon: 499 392 806
IZO:102730288
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 11
Aktuální počet dětí: 11
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: logopedická MŠ
Provoz MŠ: internátní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): vánoční a velikonoční výstava Školní olympiáda, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Kuliferdova MŠ, Maxík
Domácí spolupráce: odborné praxe studentek středních a vyšších pedagogických škol, pedagogických fakult VŠ
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální logopedická péče, grafomotorika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Choustníkovo Hradiště 181
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 42
Kontakt na školu: Telefon: 499 392 806
IZO:103378031
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 50
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: individuální logopedická péče, reedukace SPU
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, vánoční a velikonoční výstava Školní olympiáda
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola
Domácí spolupráce : odborná praxe studentů středních a vyšších pedagogických škol, pedagogických fakult VŠ
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: IVP, individuální logopedická péče, reedukace SPU
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, hudební, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Choustníkovo Hradiště 161
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 42
Kontakt na školu: Telefon: 499 392 806
IZO:168102668
Internát
Adresa: Ulice:
Obec: Choustníkovo Hradiště 161
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 42
Kontakt na školu: Telefon: 499 392 806
Fax: 491 491 490
IZO:110013310
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Choustníkovo Hradiště 161
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 42
Kontakt na školu: Telefon: 499 392 806
IZO:110013328
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Škola plná zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne