Zde může být obrázek školy.

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
Adresa školy: Ulice: Do Nového 1131, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Mgr. Bronislava Štursová
Kontakt na školu Telefon: 774 510 233
Email: zvskla@volny.cz
Web: www.zsdonoveho.cz
IČ:60158981
RED-IZO:600024296
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kyjevská 500
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 532 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 650 601
IZO:110003381
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.12.2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup pouze na zazvonění a ohlášení se zdrav. personálu
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ při zdravotnickém zařízení
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, výukové programy Ekocentra Paleta Pardubice, besedy s knihovnicemi, beseda s MPČR, beseda s hasiči JIZS Pardubice, malíř p. Lušovský, návštěva VČD Pardubice, návštěvy basket. a hokejistů, dobrovolní hasiči.
Zapojení ve specifických programech: program herní specializace pro pardubické MŠ a okolní MŠ
Certifikáty škol:
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, spolupráce s klinickým psychologem Pardubické krajské nemocnice a.s. a psychologem s klinickou praxí, který je zván na konsilia
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Do Nového 1131, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 510 222
IZO:060158981
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 198
Aktuální počet žáků: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.12.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Veselé zoubky, Zdravá pětka, Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol, Obědy pro děti zdarma, Program na podporu ekologické výchovy a osvěty, Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, Efektivní podpora zdraví osob
Domácí spolupráce : spolupráce s Městskou policií Pardubice, spolupráce s farmou Apolenka, s centrem Kosatec, Integra
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: globální čtení, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: plán pedag. podpory, individuální vzdělávací plány, individuální výchovné plány, plány logopedické nápravy
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, logopedický asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Interaktivní tabule ve třídách.
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), Deskové hry.
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:35; 12:30
Střední škola
Adresa: Ulice: Do Nového 1131, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 510 222
IZO:110013573
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 21
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.12.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Veselé zoubky, Zdravá pětka, Program na podporu ekologické výchovy a osvěty, Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, Efektivní podpora zdraví osob
Domácí spolupráce : spolupráce s Městskou policií Pardubice, s centrem Kosatec, s Integrou
Spolupráce s firmami:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Doučování, u žáků s SVP volíme individuálně vhodné metody a formy vzdělávání.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, Interaktivní tabule.
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, studijní průkaz
Školní družina
Adresa: Ulice: Do Nového 1131, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 510 222
IZO:110013590
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.35-16.00
Způsob informování zákonných zástupců: zákonný zástupce je informován při předávání dítěte (žádný účastník ŠD neodchází sám), zápisy do notýsku
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Do Nového 1131, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu:
IZO:181117924
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 39 - 45,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne