Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová
Adresa školy: Ulice: Komenského 287/26, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Ředitel:Mgr. Jitka Kánská
Kontakt na školu Telefon: 461 316 055
Email: reditelka@specmt.com
Web: http://www.specmt.com
IČ:62033034
RED-IZO:600024474
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: 9. května 531/4, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 316 055
Fax: 461 316 055
IZO:000088251
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 14
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: děti se zdravotním postižením (PAS, logopedie)
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 287/26, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 316 055
Fax: 461 315 664
IZO:110013506
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 136
Aktuální počet žáků: 64
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.5.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.5.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: vzdělávání žáků se zdravotním postižením, Pas
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením, logopedie
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: 9. května 553/2, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 316 055
Fax: 461 315 664
IZO:110013514
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 35
Aktuální počet žáků: 10
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 287/26, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 316 055
Fax: 461 316 055
IZO:110013522
Internát
Adresa: Ulice: Komenského 287/26, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 316 055
Fax: 461 316 055
IZO:108040186
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Komenského 287/26, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 316 055
Fax: 461 316 055
IZO:110013531
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 287/26, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 316 055
Fax: 461 316 055
IZO:002766043
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-27
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne