Zde může být obrázek školy.

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Dita Bomberová
Kontakt na školu Telefon: 461 741 491
Email: szspolicka@szspolicka.cz
Web: https://www.szspolicka.cz/
IČ:70838267
RED-IZO:600024482
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181092247
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 10
Aktuální počet dětí: 9
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Škola je uzavřena, ranní dozor, odchod žáků zajišťují pedagogičtí pracovníci, na zvonek reaguje účetní školy
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: děti se zdravotním postižením, vadami řeči,
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: individuální práce, strukturované učení, VOKS
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 491
IZO:108034453
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 48
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 h.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Speciální mateřská škola Základní škola podle §16, odst. 9 Základní škola speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Živá zahrada, Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy pro děti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální práce s žákem, strukturované učení, alternativní komunikace (znakový jazyk), VOKS (obrázkový komunikační systém)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, využití počítačů ve třídách
Zájmové činnosti: turistické, taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 707
IZO:181015749
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181100410