Zde může být obrázek školy.

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Škola / charakteristika školy

Název školy:Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Dita Bomberová
Kontakt na školu Telefon: 461 741 491
Email: szsbystre@szsbystre.cz
Fax: 461 741 491
Web: www.szsbystre.cz
IČ:70838267
RED-IZO:600024482
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181092247

Základní škola

Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 491
Fax: 461 741 491
IZO:108034453
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 77
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 h.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Jsme ZŠ praktická a ZŠ speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zˇivá zahrada, Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: taneční, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 707
IZO:181015749

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 491
Fax: 461 741 491
IZO:110003578
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: vlak, auto - možnost parkování, autobus, integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 7,30 - 16,00
Zaměření poradenské činnosti: Subjektům poskytujícím péči o osoby se zdravotním postižením, služby jeho rodině, služby klientovi, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, Metodik - specialista

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181100410