Zde může být obrázek školy.

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Dita Bomberová
Kontakt na školu Telefon: 461 741 491
Email: szsbystre@szsbystre.cz
Web: www.szsbystre.cz
IČ:70838267
RED-IZO:600024482
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181092247
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 491
Fax: 461 741 491
IZO:108034453
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 77
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 h.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Jsme ZŠ praktická a ZŠ speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zˇivá zahrada, Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 707
IZO:181015749
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 491
Fax: 461 741 491
IZO:110003578
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: vlak, auto - možnost parkování, integrovaná doprava, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 7,30 - 16,00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině, Subjektům poskytujícím péči o osoby se zdravotním postižením
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: Metodik - specialista, sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181100410