Zde může být obrázek školy.

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Dita Bomberová
Kontakt na školu Telefon: 461 741 491
Email: szsbystre@szsbystre.cz
Web: www.szsbystre.cz
IČ:70838267
RED-IZO:600024482
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181092247
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 491
Fax: 461 741 491
IZO:108034453
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 77
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 h.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Jsme ZŠ praktická a ZŠ speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zˇivá zahrada, Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 707
IZO:181015749
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Bystré
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 92
Kontakt na školu: Telefon: 461 741 491
Fax: 461 741 491
IZO:110003578
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, auto - možnost parkování, vlak, integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 7,30 - 16,00
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho rodině, služby jeho škole, Subjektům poskytujícím péči o osoby se zdravotním postižením, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: sociální pracovník, Metodik - specialista, psycholog, speciální pedagog
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jiráskova 825, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu:
IZO:181100410