Zde může být obrázek školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLABÍ, KRKONOŠSKÁ 230, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLABÍ, KRKONOŠSKÁ 230, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Adresa školy: Ulice: Krkonošská 230
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Ředitel:Mgr. Renata Šimůnková
Kontakt na školu Telefon: 499 421 127
Email: zsamsvrchlabi.reditel@seznam.cz
Web: http://zsamsvrchlabi.wbs.cz
IČ:70842116
RED-IZO:600024652
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Krkonošská 230
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 421 127
IZO:102590176
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 102
Aktuální počet žáků: 41
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 152
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Charakteristika školy
Zaměření: škola zřízená podle §16 odst. 9
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PPP, SPC, KRNAP, Policie ČR, Městská policie, HZS
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Krkonošská 230
Obec: Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 421 127
IZO:110003691
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: bez úplaty
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od konce vyučování do 15h
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém