Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné
Adresa školy: Ulice: Mládežnická 329
Obec: Hostinné
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 71
Ředitel:Mgr. Zbyněk Rek
Kontakt na školu Telefon: 499 524 139
Email: ou.hostinne@worldonline.cz
Web: www.ouhostinne.cz
IČ:60154021
RED-IZO:600024679
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Sluneční 377
Obec: Hostinné
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 71
Kontakt na školu: Telefon: 499 524 344
Fax: 499 524 344
IZO:102590320
Střední škola
Adresa: Ulice: Mládežnická 329
Obec: Hostinné
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 71
Kontakt na školu: Telefon: 499 524 139
Fax: 499 524 142
IZO:060154021
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 167
Aktuální počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : Ve školním roce 2018/2019 program "Do praxe bez bariér"
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Ve dvou učebnách interaktivní tabule s přístupem na internet., Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Sluneční 377
Obec: Hostinné
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 71
Kontakt na školu: Telefon: 499 524 344
Fax: 499 524 344
IZO:110003641
Internát
Adresa: Ulice: Mládežnická 229
Obec: Hostinné
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 71
Kontakt na školu: Telefon: 499 524 139
Fax: 499 524 142
IZO:110013344
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sluneční 377
Obec: Hostinné
Kraj: Královéhradecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047381