Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
Adresa školy: Ulice: Obchodní 282
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Ředitel:Mgr. Jana Honzíková
Kontakt na školu Telefon: 499 875 174
Email: info@oajl.cz
Web: www.oajl.cz
IČ:49290274
RED-IZO:600024687
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Střední škola
Adresa: Ulice: Obchodní 282
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 174
Fax: 499 875 234
IZO:049290274
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 92
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen/listopad 2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 27.4.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10 hod.
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (1979,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, letní turistický kurz, výjezdy na kulturní a sportovní akce
Domácí spolupráce : zapojení do projektu ESF: "Ergotep pro žáky a pedagogy" (studentské praxe), "Studentské minipodniky Severovýchod" (fiktivní firmy)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: vzdělávání je přednostně určeno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (s tělesným postižením a zdravotním omezením)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, společenské místnosti v prostorách internátu
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultace v době odjezdu žáků domů na povinný odjezd (cca 1x měsíčně)
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Obchodní 282
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu:
IZO:181066751
Středisko volného času
Druh střediska volného času: stanice zájmových činností
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: autobus
Provoz zařízení (od - do): pondělí - pátek, odpolední hodiny
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mládež, starší školní věk, dospělé
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová, příležitostná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: společenské hry, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, literárně-dramatické, taneční, hudební
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): max. 1000,-
Přístup k PC a internetu: WiFi v celé škole, učebny ICT
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém
Internát
Adresa: Ulice: Obchodní 282
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 174
Fax: 499 875 234
IZO:110029585
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Obchodní 282
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 174
Fax: 499 875 234
IZO:108026779
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Obchodní 282
Obec: Janské Lázně
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 25
Kontakt na školu: Telefon: 499 875 174
Fax: 499 875 234
IZO:102918708
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano