Zde může být obrázek školy.

Střední škola a základní škola Žamberk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a základní škola Žamberk
Adresa školy: Ulice: Tyršova 214
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Ředitel:Mgr. Věra Říčařová
Kontakt na školu Telefon: 465 614 472
Email: reditel@oupszamberk.cz
Web: www.oupszamberk.cz
IČ:49314840
RED-IZO:600024792
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršova
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 614
IZO:102654182
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 115
Aktuální počet žáků: 38
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 11. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (104,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Podpora plavání, Obědy pro děti.
Domácí spolupráce : Mateřská škola Kameničná
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Základní škola je zřízena podle §16, odst. 9 školského zákona. Vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 214
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 472
Fax: 465 614 472
IZO:000401871
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 256
Aktuální počet žáků: 92
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.11.2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.docx (104,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, turistika, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Škola vzdělává žáky se speciáními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, odborné, zaměřené na obor vzdělání, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 472
IZO:110007255
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Tyršova 214
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu:
IZO:181096935
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 36
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 31. květen
Úplata za ubytování (v Kč): 800,- Kč měsíčně
Úplata za stravování (v Kč): 84,-- denně
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 472
Fax: 465 614 550
IZO:110013620
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano