Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto
Adresa školy: Ulice: Rokycanova 761, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Ředitel:Mgr. Alena Černá
Kontakt na školu Telefon: 465 420 787
Email: szsvm@seznam.cz
Web: szs-vysokemyto.cz
IČ:70851867
RED-IZO:600024806
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Rokycanova 761, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 420 787
IZO:108031233
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 1. 2021, 21. 4. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6, 30
Začátek první vyučovací hodiny: 7, 45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Policie ČR, nízkoprahové centrum Emko, DDM Mikádo, městská knihovna, ACET, oblastní charity, okolní ZŠ a SŠ
Mezinárodní spolupráce: Paul Zimmermann Schule, Korbach, Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Rokycanova 761, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu:
IZO:181087511
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 8
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 1. 2021, 21. 4. 2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6, 30
Začátek první vyučovací hodiny: 7, 45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: osobnostně sociální
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Rokycanova 761, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 420 787
IZO:110007263