Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Křetín 12
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 62
Ředitel:Mgr. Hana Najbrová
Kontakt na školu Telefon: 516 470 724
Email: skolakretin@zspridl.cz
Web:
IČ:62075993
RED-IZO:600024873
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Křetín 12
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 62
Kontakt na školu: Telefon: 516 470 724
IZO:150057857
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Aktuální počet dětí: 15
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Křetín 12
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 62
Kontakt na školu: Telefon: 516 470 724
IZO:102007837
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 56
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky