Zde může být obrázek školy.

Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 363
Obec: Ostrov u Macochy
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 14
Ředitel:Mgr. Blanka Šenkýřová
Kontakt na školu Telefon: 516 444 370
Email: spzs.ostrovum@seznam.cz
Web:
IČ:62076051
RED-IZO:600024881
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 363
Obec: Ostrov u Macochy
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 14
Kontakt na školu: Telefon: 516 444 370
IZO:103019341
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Certifikáty škol: Škola přátelská dětem s alergií a astmatem (akreditace MŠMT č.j. 26186/2012–25-442)
Domácí spolupráce : Cirsium - sdružení škol Moravského krasu
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Žáci mají v průběhu výuky možnost vyhledávat informace na internetu i využívat on-line programy k procvičování učiva.
Zájmové činnosti: ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, - webové stránky školy, - informační leták + žádost o vyplnění Osobního dotazníku žáka na webu školy + formulář Souhlas zákonných zástupců se zařazením dítěte do výuky v ZŠDL (tyto materiály se zasílají rodičům poštou spolu s ostatními materiály léčebny), - formulář se slovním hodnocením žákovy práce v naší škole předávaný při odjezdu z dětské léčebny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 363
Obec: Ostrov u Macochy
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 14
Kontakt na školu: Telefon: 516 444 370
IZO:110003713