Logo školy

Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vaculíkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Ředitel:Mgr. Bc. Tomáš Anderle
Kontakt na školu Telefon: 545 222 089
Email: sos@geminibrno.cz
Web: www.geminibrno.cz
IČ:48515027
RED-IZO:600025021
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vaculíkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 222 089
IZO:048515027
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 115
Aktuální počet žáků: 101
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Internát
Adresa: Ulice: Vaculíkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 222 089
IZO:110250010
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vaculíkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 222 089
IZO:103079645