Zde může být obrázek školy.

Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lomená 530/44
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Ředitel:Mgr. Eva Lebedová
Kontakt na školu Telefon: 545 128 711
Email: sekretariat@oupslomena.cz
Web: www.oupslomena.cz
IČ:00567213
RED-IZO:600025055
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lomená 530/44
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 128 711
IZO:110025857
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 448
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): DOD 2.12.2021 a 15.1.2022 a každý čtvrtek od 1.11.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.40
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: zřizujeme třídy podle §16/ods.9
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Lomená 530/44
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 128 711
IZO:110250036
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lomená 530/44
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 128 711
IZO:110250044