Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Ředitel:Mgr. Blanka Vetýšková
Kontakt na školu Telefon: 519 412 659
Email: info@skolahustopece.cz
Web: skolahustopece.cz
IČ:70839034
RED-IZO:600025276
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
Fax: 519 412 659
IZO:102255903
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 71
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2021, 22.2.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: budova uzamčena, vstup po zazvonění přes domácí telefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: VZ 19-20.odt (211 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Přírodní zahrady, Šablony
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
Fax: 519 412 659
IZO:150045395
Školní družina
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
Fax: 519 412 659
IZO:110004183
Školní klub
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
Fax: 519 412 659
IZO:150023677