Zde může být obrázek školy.

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Ředitel:Mgr. Blanka Vetýšková
Kontakt na školu Telefon: 519 412 659
Email: info@skolahustopece.cz
Web: skolahustopece.cz
IČ:70839034
RED-IZO:600025276
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
IZO:102255903
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 128
Aktuální počet žáků: 71
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2022 a 21.2.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: budova uzamčena, vstup po zazvonění přes domácí telefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: VZ 19-20.odt (211 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Přírodní zahrady, Šablony
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
IZO:150045395
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 12
Aktuální počet žáků: 4
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
IZO:110004183
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 13:15
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní klub
Adresa: Ulice: Šafaříkova 24
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 659
IZO:150023677
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace