Zde může být obrázek školy.

Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Ředitel:Mgr. Jana Helešicová
Kontakt na školu Telefon: 518 352 895
Email: zvs.hodonin@ho.orgman.cz
Web:
IČ:70284831
RED-IZO:600025446
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 895
IZO:102391874
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,50
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Škola zřízena dle § 16 odst.9 ŠZ
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, výukové programy v Ekocentru, v Městské knihovně, prvky Canisterapie, Dny otevřených dveří, tematicky zaměřené společné akce pro žáky a rodiče, pravidelná setkání a akce s dětmi MŠ speciální, sportovní a dopravní akce žáků § škol, lyžařský kurz, plavecký výcvik
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol: Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : praxe studentů středních i vysokých škol, praxe studentů AP, spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, HZS
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se Spojenou školou v Senici- SR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: prvky terapie - canisterapie, bazální stimulace, biblioterapie, míčkování, AAK, snoezelen, ergoterapie, taktilní terapie, arteterapie, dramatoterapie...
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: ve třídách i PC učebně
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu:
IZO:181079704
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 895
IZO:110004442
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: žáci 1. stupně, dojíždějící žáci, zaměstnaní rodiče
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,50-7,50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,35-16,10
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 895
IZO:103619429
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Skutečně zdravá škola
Nápojové/potravinové automaty: ne