Zde může být obrázek školy.

Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Ředitel:Mgr. Jana Helešicová
Kontakt na školu Telefon: 518 352 895
Email: zvs.hodonin@ho.orgman.cz
Web:
IČ:70284831
RED-IZO:600025446
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 895
Fax: 518 352 895
IZO:102391874
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,50
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: škola zřízena dle § 16 odst.9
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výuka Ekocentrum,solná jeskyně,
Domácí spolupráce : praxe studentů, spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, HZS,
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se Špeciálonou školou v Senici- SR
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: terpapie - canisterapie, bazální stimulace, biblioterapie, míčkování, AAK, logopedie, haloterapie, snoezelen, ergoterapie, taktilní terapie, arteterapie,dramatoterpie...
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu:
IZO:181079704
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 895
Fax: 518 352 895
IZO:110004442
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. B. Martinů 2952/5
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 895
Fax: 518 352 895
IZO:103619429